Spesialisering i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere

Spesialisering i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere

Utdanning / Publisert: 11. mai 2020.   Endret: 11. mai 2020

Kompetanse i å kunne arbeide samtidig med fysisk og psykisk helse skal styrkes med en ny masterutdanning. Utformingen starter høsten 2020. - Dette har vi ønsket oss, sier leder i Sykepleierforbundets faggruppe.

Studenter sykepleiefag psykisk helse og rusarbeid

NY MASTERUTDANNING PLANLEGGES: Til høsten starter utviklingen av en mastergrad i psykisk helse- og rusarbeid. Det skjer gjennom RETHOS. 

NY MASTERUTDANNING PLANLEGGES...
ESPEN GADE ROLLAND, leder i Sykepleierforbundets faggruppe innen psykisk helse og rus (FOTO: Marit Fonn)

Mer om

utdanning psykiskhelsearbeid nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen