Regjeringen vil utvide tilbudet av Rask psykisk helsehjelp

Regjeringen vil utvide tilbudet av Rask psykisk helsehjelp

Innslag i NRK Nyhetsmorgen / Publisert: 06. juli 2018.   Endret: 15. januar 2019

I Nyhetsmorgen 5. juli forteller NRK at regjeringen nå vil utvide tilbudet av Rask psykisk helsehjelp. Bakgrunnen er de gode resultatene belagt i studier og evaluering.

Maria JahrmannBjerke, statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, 2018 -NRK Radio Nyhetsmorgen - symbol

OM RASK PSYKISK HELSEHJELP i NYHETSMORGEN: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i en reportasje sendt i NRK Radio Nyhetsmorgen 5.juli, 2018. (FOTO: Helse- og omsorgsdepartementet)

OM RASK PSYKISK HELSEHJELP i ...
Faktaboks - Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud i kommunen, for voksne over 16 år med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Rask psykisk helsehjelp er basert på det engelske programmet Improving Access to Psychological Therapy (IAPT), som er etablert i de fleste helsekommuner i England, etter gode resultater fra pilotstudier. Helsedirektoratets veileder for RPH finner du her

  • Lavterskeltilbudet er basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
  • Tilbudet er gratis, og gir hjelp uten henvisning fra lege
  • Drives av tverrfaglige team, hvor alle gjennomfører videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester i samråd med bruker.

Målet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg.

  • Behandlingen skal redusere symptomene og styrke funksjonen og livskvaliteten for de som mottar hjelp.
  • Å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær for de som er i jobb eller studier er et vesentlig mål. 
  • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp lavterskeltilbud nyheter multimedia

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen