To millioner til recoveryskole på Jæren

To millioner til recoveryskole på Jæren

Publisert: 19. juli 2018.   Endret: 11. mars 2020

På Jæren Recovery College skal personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer ta i bruk sine styrker og muligheter, og fagfolk skal bli bedre i å støtte recoveryprosesser. Tilslaget fra Fylkesmannen på 2 millioner betyr utlysing av stillinger.

COLOURBOX1144152 Recovery College

UTVIKLES UNDERVEIS: -Alt som skjer ved Jæren Recovery College vil være samskaping 50/50 mellom fag og erfaring, sier Tor Arne Riskedal i arbeidsgruppen for etablering. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com) 

UTVIKLES UNDERVEIS: -Alt som ...
Kvalitetskriterier for Recovery College

Recovery College er ikke en beskyttet tittel, men åtte kvalitetskriterer benyttes gjerne. 

De tre viktigste er: 

  • Planlegging av kurs og gjennomføring av undervisning skal gjøres i et likeverdig samarbeid (co-production) mellom profesjonelle og brukere.
  • Kursene skal organiseres som skoletilbud der deltakerne er studenter.
  • Skoletilbudet må være recoveryorientert på alle plan og gi håp, kontroll og muligheter for den enkelte.
ETABLERER RECOVERY COLLEGE: Tor Arne Riskedal, erfaringskonsulent i Time kommune, forteller at det snart vil utlyses prosjektlederstillinger for folk med henholdsvis fag- og brukererfaring.

Mer om

recovery rogaland nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen