Digital veileder for håndtering av vold i nære relasjoner

Digital veileder for håndtering av vold i nære relasjoner

Publisert: 05. oktober 2015.   Endret: 08. oktober 2015

Kommuner som ønsker å utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner, kan ha god nytte av verktøyet NKVTS har utviklet.

Digital veileder

VIKTIG: Mennesker utsatt for vold og overgrep skal sikres et hjelpetilbud som er kunnskapsbasert og samordnet på kommunenivå. (Foto: http://www.nkvts.no/sites/komplan/Sider/default.aspx)

VIKTIG: Mennesker utsatt for ...

Mer om

vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen