Erfaringer med brukerinvolvering i forskning

Erfaringer med brukerinvolvering i forskning

Publisert: 16. september 2015.   Endret: 25. april 2016

Involvering av personer med psykiske helseproblemer i forskning utfordrer det dominerende kunnskapsgrunnlaget. En nylig publisert artikkel beskriver erfaringer fra Storbritannia og Norge.

fellesskap

BASALT: Samarbeid og trivsel i forskningsgruppen er av avgjørende betydning. Det er viktig at det settes av nok tid til samtaler om roller, samarbeid, prosesser og planer. (Ill.foto: www.colourbox).

BASALT: Samarbeid og trivsel ...

Mer om

brukerkunnskap brukermedvirkning.i.forskning vitenskapelige.artikler høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen