Chattetjeneste for rusarbeidere i koronatiden

Chattetjeneste for rusarbeidere i koronatiden

Koronakrisen / Publisert: 07. april 2020.   Endret: 08. april 2020

På Kommunetorget.no kan du se praksiseksempler, lese om føringer fra Helsedirektoratet og chatte med andre i praksisfeltet. Nettstedet fra KoRus er oppdatert med nye tjenester.

chat

AKTUELT: Følg med om rusbehandling i koronatiden på kommunetorget.no. Her kan du snakke med psykisk helsearbeidere, lese om anbefalinger fra myndighetene og erfaringer fra ute i kommunene. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Følg med om r...
Kommunetorget.no
  • Er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet.
  • Ble lansert i 2007, da med hovedfokus på planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene. Fra 2012 har planlegging av folkehelse blitt innlemmet som en del av kommunetorgets tjenester.
  • Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).
  • Tjenesten skal bistå kommuner med bl.a. systematikk og planarbeid innenfor rusfeltet. Eksempler på tema: Individuell plan over for rusmiddelavhengige, rusmiddelpolitiske handlingsplaner, rus i kommunale folkehelseplaner, spørsmål rundt brukermedvirkning på rusfeltet.
  • no har også et særskilt oppdrag fra Helsedirektoratet i å formidle aktuelt fra kommunalt overdosearbeid/lavterskelarbeid, knyttet til Opptrappingsplanen for rusfeltet.
Øystein Gravrok,nestleder i KoRus Nord. (FOTO: Privat).

Mer om

koronakrisen korona rusproblem.og.psykisk.lidelse verktøy nyheter koronakrisen.og.psykiskhelsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen