Evalueringsinstrumenter om recovery

Evalueringsinstrumenter om recovery

Publisert: 23. mai 2014.   Endret: 06. februar 2024

Selv om det er ideologiske uenigheter om hvorvidt recovery kan måles, finnes det i forskningslitteraturen en rekke måleverktøy som er ment å fremme implementering av recoveryorienterte praksiser.

Recovery verktøy

RIKTIG Å MÅLE? Det er store ideologiske skiller innen «recoveryfamilien", i spørsmålet om recovery kan og skal måles.

RIKTIG Å MÅLE? De...
Kunnskapsoppsummeringer fra NAPHA

Mer om

recovery brukere.med.omfattende.tjenestebehov dokumentasjon.og.evaluering kunnskapsoversikter canada australia england

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen