Kultursensitivitet i psykisk helsearbeid

Kultursensitivitet i psykisk helsearbeid

Publisert: 02. juli 2014.   Endret: 30. november 2021

Kommunepsykologene Anne Lene Turi og Margrethe Bals påpeker viktigheten av å anerkjenne kulturell bakgrunn i møte med samisk kultur, for å unngå en relasjon full av blindflekker.

Kultursensitivitet  Kautokeino

VIKTIGE KULTURFORSKJELLER: Psykiske helsearbeidere bør være bevisst den ulike kulturbakgrunnen i sitt møte med samiske brukere. Foto: Rakel Gaup

VIKTIGE KULTURFORSKJELLER: Ps...
PSYKOLOG-SAMLING I TROMSØ
SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern

SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern for den samiske befolkningen i hele Norge. Anne Lene Turi og Margrethe Bals jobber både i kommunehelsetjenesten i Kautokeino og i Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS).

Riddu Riddu - Internasjonal urfolksfestival

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid minoriteter foredrag psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen