Sju fortellinger fra Program for folkehelsearbeid

Sju fortellinger fra Program for folkehelsearbeid

Folkehelse / Publisert: 05. april 2019.   Endret: 08. april 2019

-Mange supre folkehelsetiltak er på gang i kommunene. Men koordinering og finansiering av forskningsarbeidet burde kanskje styres mer fra programmets side.

sju fortellinger

AKTUELT: På konferansen kom sju bidragsytere med sine fortellinger om programmet. En av dem kom fra Helsedirektøratets Øivind Giæver. -Det jeg tror og håper vil sitte igjen fra det arbeidet, er systematikken og metodikken i det lokale, det regionale og det nasjonale folkehelsearbeidet, sa han. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning)

AKTUELT: På konferansen...
Program for folkehelsearbeid i kommunene
  • KS og Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene; folkehelseprogrammet.
  • Det er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.
  • Utviklingsarbeidet skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid, jamfør folkehelseloven.
Konferansen «Program for folkehelsearbeid 2019»
  • Ble arrangert på Gardermoen 28. -29. april 2019
  • Mål: å gi innsikt i de ulike delene av programmet, inspirere, være en drøftingsarena og gi mulighet for innspill til det videre arbeidet.

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging forskning barn.og.unge interkommunalt.samarbeid psykisk.helse.og.rus

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen