Erfaringskompetanse i tjenestene - hva er viktig for å lykkes?

Erfaringskompetanse i tjenestene - hva er viktig for å lykkes?

Erfaringskompetanse / Publisert: 05. juli 2021.   Endret: 05. juli 2021

Å ta i bruk erfaringskompetanse i tjenestetilbudene kan bidra til mer recovery-orienterte tjenester. En ny forskningsoppsummering beskriver at en bred innsats på mange nivå er viktig for å få det til. I denne artikkelen vil de viktigste funnene presenteres. 

Illustrasjonsbilde erfaringskompetanse

LOVENDE: Forskning om bruk av erfaringskompetanse viser til lovende resultat. Det kan bidra positivt til andres psykiske helse og styrke opplevelsen av håp, myndiggjøring og livskvalitet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

LOVENDE: Forskning om bruk av...
Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR)
  • Et rammeverk for implementering som bygger på forskningsbasert kunnskap. Rammeverket er mye brukt og legger til grunn at det er nødvendig med en bred innsats på mange nivå (5).
  • Intervensjonen må understøttes av et solid kunnskapsgrunnlag og den må tilpasses virksomhetens behov for endring.
  • Nasjonale anbefalinger - det må være tydelige politiske føringer og påvirkning må skje både fra enkeltpersoner og organisasjoner
  • Endringsvillig virksomhet - tjenestene må være klare til å ta imot intervensjonen, styrke organisasjonskulturen og evne å gjøre de nødvendige endringer
  • Kunnskap og mestringstro - de som skal være direkte delaktige i endringen må ha tilstrekkelig kunnskap om hva endringen innebærer og ha tro på at de kan lykkes
  • Bred prosess - implementeringsprosessen må bestå av et mangfold ulike aktiviteter og delprosesser som sammen drar mot samme mål

Mer om

nyheter forskning forskningsrapporter erfaringskompetanse erfaringskonsulenter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen