Musikkterapi ulikt fordelt i landet

Musikkterapi ulikt fordelt i landet

Nyheter / Publisert: 10. november 2023.   Endret: 17. januar 2024

Mens helseforetakene på vestlandet har musikkterapeuter i mange av sine avdelinger i psykisk helsevern, er musikkterapi sjelden prioritert i landsdelene Midt- og Nord-Norge. Dette kan skyldes vilje, men også kunnskap om musikkterapi og tilgang på kompetanse, mener styreleder i Polyfon.

Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus og leder for Polyfons styringsgruppe

HELHETLIG BEHANDLING: – Musikkterapeuter er helt avgjørende å ha med på laget for å nå målet, sier Randi Luise Møgster (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA). 

HELHETLIG BEHANDLING: – Musik...
Polyfonkonferansen 2023

Polyfonkonferanse er årlig, nasjonal konferanse for musikkterapi. Det er en møteplass for inspirasjon, kunnskapsformidling og erfaringsdeling. Den samler utøvere, brukere av tjenestene, ledere, fag- og tjenesteutviklere og forskere.

Polyfonkonferansen 2023, 9. november hadde tema Nyttig helsearbeid i nye tider. Konferansen foregikk i Bergen. Dagen før, 8. november ble det en fagdag om Musikkterapi i FACT Ung. 

Polyfonfestival med konsert 8. november med utøvere og band fra Gjenklangfestivalen. 

 

Mer om

nyheter musikkterapi likeverdige.tjenester livskvalitet integrerte.tjenester spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen