Folkehelsepolitikk skal forebygge ensomhet og sosial utstøting

Folkehelsepolitikk skal forebygge ensomhet og sosial utstøting

Omtale av stortingsmelding / Publisert: 25. august 2016.   Endret: 01. september 2020

Ensomhet er en samfunnsutfordring. I den nye folkehelsemeldingen er tiltak for å forebygge ensomhet og fremme psykisk helse fremhevet som viktig politikk fremover.

Sosial utstøting oppgave for folkehelsearbeid, Folkehelsemeldingen 2014/15

ENSOMHET - EN FOLKEHELSEUTFORDRING: Mange opplever å holdes utenfor eller mangler et nettverk. Både blant barn, unge, eldre og mennesker midt i livet rammes mange psykisk på denne måten. FOTO:  Ole Tolstad/tolstad.com.

 

ENSOMHET - EN FOLKEHELSEUTFOR...
Folkehelsemeldingen 2014-15 bilde
St.Meld 19. Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter. 2014/15.

Kommenter:

Mer om

ensomhet folkehelse frivillighet offentlige.publikasjoner helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen