Samhandling trenger bedre rammebetingelser

Samhandling trenger bedre rammebetingelser

Nyhet / Publisert: 10. mars 2017.   Endret: 13. mars 2017

Økonomiske, organisatoriske og faglige rammebetingelser må stimulere mer. Dette kommer frem i en FOU-rapport bestilt av KS. Rapporten presenterer tre mulige modeller for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenestene.

Samhandling - rammebetingelser

KONKLUSJONER: Nasjonale myndigheter må gjøre det tydelig at kommune- og spesialisthelsetjeneste skal være likeverdige samarbeidspartnere. Lokalt bør ledelsen ved begge forvaltningsnivåer ha et særlig ansvar for å utvikle gode modeller for samhandling. Dette er blant konklusjonene i FOU-rapporten om insentiver til samhandling.

 

KONKLUSJONER: Nasjonale myndi...
Ottar Ness, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge
FOU rapport Insentiver samhandling
Last ned rapporten Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid.

Mer om

samhandling forskningsrapporter høgskolen.i.sørøst-norge nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen