Kristiansand vil i retning Recovery

Kristiansand vil i retning Recovery

Publisert: 14. desember 2017.   Endret: 22. juni 2020

Oppfølgingstjenesten i Kristiansand har vedtatt å jobbe recoveryorientert, og inviterte 1000 til oppstartsarrangement for å gjøre kjent hva tankemåten innebærer.

Kenneth Haugjord, psykolog i Kristiansand kommune.

Recoveryfokus: Kenneth Haugjord, er psykolog i Kristiansand kommune. Her har Virksomhet Oppfølging nå vedtatt å jobbe Recovery-orientert. Foto: Siri Bjaarstad/NAPHA

Recoveryfokus: Kenneth Haugjo...
Dette er Recovery:

I Recovery-orienterte psykisk helse og rus-tjenester er tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. I Recovery-orientert praksis blir fagpersonen mer som en personlig coach eller trener for brukeren. Hjelperen skal stille sin faglige kompetanse og kunnskap til rådighet, samtidig som en skal verdsette brukeren som ekspert på seg selv, i kraft av sine erfaringer.

Mer om

recovery nyheter psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen