Råd om prioriteringer i psykisk helse- og rustjenestene

Råd om prioriteringer i psykisk helse- og rustjenestene

Koronakrisen / Publisert: 24. mars 2020.   Endret: 31. juli 2020

Spesialisthelsetjenesten må ha en lav terskel for rådgivning til kommunene. En kanal for samhandling 24/7 anbefales. Les oppdaterte prioriteringsråd under koronapandemien fra Helsedirektoratet 25. mars.

Bjørn Guldvog, helsedirektør

HVA SKAL PRIORITERES: Helsedirektoratet vektlegger tett samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale rus- og psykisk helsetjenester, også i det oppdaterte notatet med prioritering i helsetjenestene under covid-19-pandemien. Her helsedirektør Bjørn Guldvog (bildet). FOTO: Helsedirektoratet

HVA SKAL PRIORITERES: Helsedi...
MÅ GI STØTTE: Spesialisthelsetjenesten må gi god støtte til kommunene under korona-krisen, mener faglig rådgiver i NAPHA, Gretha Evensen.(FOTO: Hege Landrø Johnsen/NAPHA)
Beredskapsnivå gul i helsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten og mange kommuner er nå i gul beredskap. For kommunene betyr det for eksempel at tilbud om dag, korttidstilbud og praktisk bistand reduseres, og det omfordeles ressurser mellom tjenestene. For helseforetakene betyr det at planlagt behandling utsettes for å redusere smitterisikoen og være forberedt på behov for økt kapasitet. Både personell og andre ressurser omdisponeres for å kunne behandle pasienter på best mulig måte.

(utdrag fra Helsedirektoratets notat, 25.mars, 2020)

Mer om

nyheter koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid offentlige.publikasjoner korona act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen