Anbefaler proaktiv psykososial oppfølging under koronakrisen

Anbefaler proaktiv psykososial oppfølging under koronakrisen

Koronakrisen / Publisert: 03. juni 2020.   Endret: 03. juni 2020

For å forebygge langsiktige konsekvenser av koronakrisen på befolkningens psykiske helse, foreslår NKVTS proaktiv oppfølging av personer med økt sårbarhet. Hvem det gjelder og hvordan følge opp, får du vite mer om her.

mann ringer på

FOREBYGGE PSYKOSOSIALE KONSEKVENSER: Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress beskriver hvordan helsetjenestene kan være proaktive under koronakrisen. 

FOREBYGGE PSYKOSOSIALE KONSEK...
Støtter psykososial oppfølging

De regionale kompetansesentrene for vold og traumatisk stress (RVTS) kan gi tjenestestøtte for psykososial oppfølging ved kriser og katastrofer.

 

LEON-prinsippet

Innført av Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Bokstavene LEON står for Lavest Effektive Omsorgsnivå og er et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig.

I begrepet næromsorg ligger ønsket om å kunne utnytte de mulighetene og ressursene som en finner i tilknytning til nærmiljø og sosiale nettverk.

Nedfelt som kommunal og fylkeskommunal forpliktelse gjennom gjeldende lovverk og i en rekke offentlige utredninger og planer, og er knyttet både til behandlingstiltak i rusmiddelomsorgen og til rusmiddelforebyggende virksomhet.

Mer om

psykososial.oppfølging koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid koronakrisen korona kriser nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen