Ungdata er nyttig for kommunene

Ungdata er nyttig for kommunene

Publisert: 24. februar 2016.   Endret: 01. april 2020

Ungdata-undersøkelser er nyttig både for tjenesteutviklingen, planarbeidet og det tverretatlig samarbeidet i kommunene, viser en kartlegging gjennomført av NOVA.

Glade ungdommer..

NYTTIGE TALL: Resultatene fra Ungdata-undersøkelsene kan brukes til utvikling av ungdomssatsninger i kommunen. Ill. foto: www.colourbox.com

NYTTIGE TALL: Resultatene fra...
UNGDATA

Ungdata er et verktøy for utvikling, planlegging og evaluering av kommunalt arbeid rettet mot ungdom.

Spørreundersøkelse for og om ungdom: Ungdata er lokale spørreskjemaundersøkelser tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk i skoletiden. 

Tema: Undersøkelsen dekker ulike tema som helse og trivsel, rus og tobakk, foreldre, venner og nærmiljø, lovbrudd og annen risikoatferd, fritid og mediebruk, skole, utdanning og fremtid.

Kan tilpasses lokale forhold: Det er en obligatorisk grunnmodul som er lik for alle undersøkelsene, samt et sett med valgfrie spørsmål som den enkelte kommune kan velge fra. I tillegg kan kommunene supplere med egne spørsmål.

Nasjonalt sekretariat ved NOVA: Et nasjonalt sekretariat for Ungdata finnes ved NOVA.

Faglig samarbeid: Ungdata er resultat av et faglig samarbeid mellom forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus) og Kommunesektorens organisasjon (KS).

Kommunene gjennomfører undersøkelsen: Det er kommunene som står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen.

Bistår kommunene: De regionale KoRusene bistår kommuner i sin region med hjelp til planlegging av undersøkelsen, og i utforming av spørreskjema. De veileder også kommunen i gjennomføringen på skolene. KoRus kan også, etter nærmere avtale med kommunen, delta i den lokale drøftingen av resultatene fra undersøkelsen.

Finansiering: Fra 2015 finansieres Ungdata over Statsbudsjettet.

KILDE: www.ungdata.no

 

Mer om

barn.og.unge brukerundersøkelser kartlegging forskningsrapporter helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen