– Sakte, sakte, steg for steg – det er metaforen på et godt liv!

– Sakte, sakte, steg for steg – det er metaforen på et godt liv!

Praksiseksempel / Publisert: 27. september 2021.   Endret: 27. september 2021

– Det er reisen, steget, vandringen i seg selv som er viktig! Ordene fra Alexander Medin, «Back in the ring» loste Thea, Noémi, Frantz-Caspar og 27 andre pilegrimer gjennom den siste etappen på den 417 kilometer lange turen fra Lillehammer til Nidarosdomen.

MED PÅ TUR: Fem år gamle Robin fulgte med matmor Thea Galadriel helt fra Lillehammer til Nidarosdomen. (Foto og video: Karina Lein)

MED PÅ TUR: Fem å...
Medvandrerne
 • Verdisynet forankret i recovery-tenkning
 • Arrangerer turer i norsk natur
 • Formål: Skape motivasjon, legge til rette for nettverksbygging og økt livskvalitet
 • Fokus på det friske og på at hver og en av oss har mulighet til å delta og bidra, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon, for å tilhøre noe større enn seg selv

(Kilde: medvandrrne.org)

Blå kors Steg for Steg
 • Recoveryorientert virksomhet i Blå Kors
 • Mennesker med rus- og psykiske utfordringer utarbeider sitt individuelle rehabiliteringstilbud hvor aktivitet, normalitet og frivillighet er sentrale virkemidler på veien mot et ønsket liv
 • Legger vekt på hverdagskompetanse - praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv»

(Kilde: blakors.no/stegforsteg )

Back in the ring - yoga for rusavhengige
 • Nasjonalt tilbud som tilbyr yogaklasser, aktiviteter, arbeidstrening, utdannelse og fordypning i yoga
 • Retter seg spesielt mot rusavhengige, innsatte og alle som ønsker å gjøre et comeback i livet
 • Målet er å hjelpe mennesker å ta gode valg
 • Tilbyr også hjelp til å slutte med rus og trappe ned på medisiner

(Kilde: backinthering.no)

Mer om

nyheter praksiseksempler recovery pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen