– Vi må lete etter løsninger, for de finnes 

– Vi må lete etter løsninger, for de finnes 

Nyhet / Publisert: 22. september 2022.   Endret: 26. september 2022

Det var oppfordringen til Siv Anita Carlsen, leder av Finnmarkssykehuset, avdeling Øst, da hun oppsummerte fokusområdene som tjenestene Øst-Finnmark ønsket å jobbe med på samlingen «Bedre i lag» for å fremme samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Varangerbotn_samling

«BEDRE I LAG»-DAG: Målet med «Bedre i lag»-dagen i Varangerbotn var å bli enige om konkrete, gjennomførbare tiltak som kan bidra til bedre pasientforløp for personer med ROP-problematikk i regionen. 

«BEDRE I LAG»-DAG...
Ønsker å bli bedre kjent

I Øst-Finnmark møtes rus/psykisk helsetjenestene på tvers av forvaltningsnivå jevnlig. Likevel ønsker kommune, NAV og sykehuset å bli bedre kjent, for sammen å bidra til helhetlige og sammenhengende tjenester til personer med psykisk helse- og rusplager. 

Bedre i lag Finnmark

Deltakere på samlingen var RiO, Mental Helse, alle kommuner unntatt en i Øst-Finnmark (Vardø, Vadsø, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Berlevåg), NAV og Finnmarkssykehuset (døgn, poliklinikk, fagutvikling og ledelse) i tillegg til NAPHA og Statsforvalter som arrangerte samlingen. 

Forventningene deres til Bedre i lag samlingen var entydig: 

  1. Vi må bruke dagen til å bli kjent 
  2. Vi må bruke dagen til å øke forståelsen for hverandres arbeidshverdag 
  3. Vi må etablere nye rutiner og arenaer som kan styrke samhandlingen 

Mer om

samhandling bedre.i.lag rop nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen