Velkommen til heldigital NAPHA-konferanse 12. mars 2024 – om likeverdige tjenester

Velkommen til heldigital NAPHA-konferanse 12. mars 2024 – om likeverdige tjenester

Nyhet / Publisert: 21. desember 2023.   Endret: 21. februar 2024

Hvordan lykkes med det psykiske helsetilbudet – uansett hvor du bor eller jobber? Små og store kommuner har ulike forutsetninger. Innbyggertall, geografisk utstrekning og beliggenhet gir utslag.  

NAPHA-konferansen 2024

Prosjektgruppa i NAPHA som jobber med konferansen. F.v. Stian Reinertsen (faglig rådgiver), Arve Almvik (faglig rådgiver), Ellen Hoxmark (leder i NAPHA) og Ragnhild Krogvig Karlsen (kommunikasjonsrådgiver). (Elin Sivertsen, Stefanie Görner og Hanne Wilhelmsen Giske var ikke tilstede da bildet ble tatt). (Foto: NAPHA)

Prosjektgruppa i NAPHA som jo...
Stian Reinertsen (Foto: Mogen/NAPHA)

Mer om

konferanse nyheter napha.konferansen.2024 napha.konferansen likeverdige.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen