MUST i Møre og Romsdal jobber for å gi innbyggere retten til et anstendig liv

MUST i Møre og Romsdal jobber for å gi innbyggere retten til et anstendig liv

Praksiseksempel / Publisert: 09. april 2024.   Endret: 09. april 2024

Folk som sliter med psykisk helse/ rus har i gjennomsnitt kortere levetid enn andre. Kommuner i Møre og Romsdal jobber for å motvirke dette.

MUST nettverk

VIKTIG MED NETTVERK: På nettverkssamlingene kunne kommunene i MUST-prosjektet dele erfaringer med hverandre. Her presenterer Morten Sivertsen fra Averøy kommune hva de har jobbet med. (Foto: Hanne Lilleås Staurset, KORUS Midt)

VIKTIG MED NETTVERK: På...
Prosjektet MUST
  • MUST står for «Muligheter og Utfordringer i Samarbeid på Tvers», mellom tjenester og nivå ved gjennomføring av pasientforløp i psykisk helse og rusarbeid for voksne.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Møre og Romsdal, KORUS midt, NAPHA, Husbanken sin satsing «Alle trenger et trygt hjem» og kommunene Sunndal, Surnadal, Averøy og Aukra.
  • I prosjektperioden arbeider samarbeidspartnerne etter en enkel modell som tilpasses lokale forhold i kommunen. De benytter planleggingsverktøy i utarbeidelse av handlingsplan og evaluering i kommunen.
  • Kommunene har utviklet mål og planer om konkrete tiltak i arbeidet, eksempelvis boligsosialt arbeid i Averøy, bedre samhandling om bruk av Individuell plan i Aukra og arbeidet med pårørende og overdosearbeid i Sunndal.
  • Evalueringen fra kommunene viser at MUST-utviklingsarbeidet har bidratt til struktur og dialog på tvers mellom tjenester om arbeidet med pasientforløp i kommunene. MUST har bidratt til å utløse stillinger i kommunene.
  • Tiltak forankres i rusmiddelpolitiske planer i kommunene ved revidering av planene i 2024
  • Det har vært viktig for kommunene å få mulighet til å dele erfaringer i nettverkssamlinger.
Tidligere publisert

Denne artikkelen er tidligere publisert på korus.no

Mer om

psykisk.helsearbeid rusproblem.og.psykisk.lidelse samhandling boligsosialt.arbeid erfaringskompetanse bolig nav folkehelse små.kommuner korus fit pårørende praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen