Vanskelig å forebygge ensomhet

Vanskelig å forebygge ensomhet

Helsefremming og forebygging / Publisert: 04. november 2020.   Endret: 04. november 2020

Et av hovedgrepene i Folkehelsemeldingen som kom våren 2019, er å forebygge ensomhet. Men, tar strategien som skal sette fart i arbeidet, nok tak i hva ensomhet er? For å kunne sette inn relevante tiltak, trenger vi en dypere forståelse av fenomenet.

Vinter, skog, person i grønn jakke alene, går innover

STRATEGI MOT ENSOMHET: Myndighetenes strategi for å forebygge ensomhet (presenteres i saken), bør være et redskap i kommunens helsefremmende arbeid. Den har tiltaksområder for unge, eldre og frivillige organisasjoner. Men, hva som oppleves som ensomhet - og hvorfor vi er ensomme - er sammensatt og viktig å få mer kunnskap og refleksjon omkring. (FOTO: Ole Tolstad) 

STRATEGI MOT ENSOMHET: Myndig...

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelsearbeid ensomhet offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen