Kommunene må delta når pakkeforløp psykisk helse og rus implementeres!

Kommunene må delta når pakkeforløp psykisk helse og rus implementeres!

Kommentar pakkeforløp / Publisert: 18. september 2018.   Endret: 11. januar 2019

Kommunene er spente på det som kommer med pakkeforløpene for behandling og utredning i spesialisthelsetjenesten. Dette kan bli bra, men vi MÅ være likeverdige partnere.

Merete Hanck-Hansen, avdelingsdirektør i velferdsetaten, Oslo Kommune

KOMMENTAR: Merete Hanck-Hansen, avdelingsdirektør i Velferdsetaten i Oslo kommune, argumenterer for kommunene som samarbeidspart i implementering av pakkeforløp innen psykisk helse og rus. (FOTO: Oslo Kommune)

KOMMENTAR: Merete Hanck-Hanse...

Mer om

pakkeforløp debattinnlegg kommentar

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen