Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud

Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud

Publisert: 21. april 2016.   Endret: 20. mai 2016

Når brukerne selv styrer eventuell innleggelse blir det lettere å håndtere problemer i hverdagen. Det bedrer også tilliten til hjelpeapparatet.

dame hviler på senga2

KJÆRKOMMENT TILBUD: Brukerstyrte innleggelser gir deltagerne mulighet til selv å bestemme når de trenger innleggelse og hva hjelpen skal inneholde. (ill.foto www.colourbox.com)

KJÆRKOMMENT TILBUD: Bru...
Samarbeid om omtale

Denne omtalen av den vitenskapelige artikkelen More than just a bed: mental health service users’ experiences of self-referral admission (publisert i tidsskriftet International Journal of Mental Health Systems i 2016) er skrevet i samarbeid mellom artikkelforfatterne: Camilla Buch Gudde, Inger Elise Opheim Moljord, Gretha Helen Evensen, Dag Øyvind Antonsen og Lasse Eriksen

 

 

Brukerstyrte innleggelser ved DPS

Artikkelen er publisert fra et samarbeidsprosjekt som undersøker effekten av Brukerstyrte innleggelser ved DPS.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nidaros DPS og Brøset Kompetansesenter / SIFERmidt, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge, KBT og Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU.

En medforsker med brukererfaring har hatt en sentral rolle i prosjektet. Denne delen av prosjektet kan du lese mer om her.

Mer om

brukermedvirkning forskning god.hjelp.i.et.brukerperspektiv organisering.av.tjenester brukerstyrte.innleggelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen