-Trenger stadig å møtes

-Trenger stadig å møtes

Publisert: 26. mai 2016.   Endret: 31. mai 2016

Når fagfolk og brukere treffes, som på fagdagene i regi av Bikuben RBS Nord- Norge nylig, skjer det mye rart. Telefonnumre utveksles og kontakter knyttes.

vestvik

VIL SKAPE SAMTALER: Vi ønsker at brukerkompetansen skal komme frem. At tjenestene skal bli bedre, ved at folk snakker sammen, sier Per Vestvik fra Bikuben RBS Nord-Norge. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

VIL SKAPE SAMTALER: Vi &oslas...
Temadagene i Lakselv

Ble arrangert av Bikuben RBS Nord-Norge, i samarbeid med Kafe Blåmandag, Mental Helse Finnmark, Batteriet Nord-Norge, RIO, Marborg, Sisa Alta, SANKS, Porsanger kommune, Sigma Nord og Politiet.

Bikuben, RBS Nord-Norge
  • Ett av seks brukerstyrte regionale sentre i landet.
  • Har hele Nord-Norge som felt.
  • Er en ressursbase for erfaringskompetanse og opplæring.
  • Et mål er å styrke brukermedvirkning på individ- og systemnivå, og å tilføre erfaringskompetanse i tjenesteutviklingen.
  • Utvikler og arrangerer kurs i aktuelle tema innen folkehelsearbeid. Fokus er spesielt rettet mot psykisk helse og rus.
  • Rundt åtte personer jobber der, to er ansatt, resten frivillige.
  • Finansieres i hovedsak av Helsedirektoratet.
  • Eies og styres av Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, Mental Helse Finnmark, ADHD Norges avdelinger i Nordland, Troms og Finnmark, samt Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP Troms.
-FÅR INSIRASJON AV Å MØTES: June Henriksen jobber i rus og psykiatritjenesten i Porsanger kommune.(FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Mer om

brukerkunnskap god.hjelp.i.et.brukerperspektiv samhandling nyhet rusproblem.og.psykisk.lidelse finnmark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen