Endret: 24. oktober 2018
Lena Slettli Gundersen

TENTE GNIST: -Jeg var overrasket over hvor raskt det ble tent en gnist, om at dette vil vi ha, sier psykolog Lena Slettli Gundersen om etableringen av FACT-team i Lofoten. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

-Det blåser en FACT-vind over landet

-Det blåser en FACT-vind over landet

-FACT-team trengs for å hjelpe de alvorligst psykisk syke. Folk her er vant til avstander, og vi bryr oss ikke om at vi må kjøre mye, sier leder for det ferske FACT-teamet i Lofoten, Lena Slettli Gundersen.

Gundersen kom til Svolvær i Vågan kommune som kommunepsykolog for voksne for et drøyt år siden, og skulle jobbe med mennesker med lettere psykiske helseproblemer.

Så behov

-Men jeg så ganske fort at de med mer sammensatte lidelser ikke hadde et så bra tilbud som de burde hatt, og at det var lite samhandling mellom kommunale psykiske helsetjenester og spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Med verdifull erfaring fra ACT-teamet i Tromsø med seg i bagasjen, tok hun sammen med Vågan kommune initiativ til å søke om midler til å bygge opp et oppsøkende FACT-team i det langstrakte og spredt bebodde Lofoten.

-Ved å bygge opp et FACT-team og styrke tilbudet til de med sammensatte lidelser, så frigjøres ressurser til å hjelpe de med lettere utfordringer på en bedre måte også. Jeg visste at det var mye jobb å starte opp FACT-tem, på grunn av at flere kommuner skal involveres i tillegg til sykehuset, sier hun.

-Ble tent en gnist

Det har foreløpig gått lettere enn hun hadde fryktet.

-Jeg var overrasket over hvor raskt det ble tent en gnist, om at dette vil vi ha. Selv om det er krevende å starte opp noe nytt, med blant annet store IKT-systemer som ikke snakker sammen på tvers av tjenestene, så er det en positiv holdning om at dette skal vi klare, forteller Gundersen.

FACT-team prøves nå ut i mange deler av Norge der det er store geografiske avstander, siden modellen krever mindre befolkningsgrunnlag enn «broren» ACT-team. En rapport som kom tidligere i år anbefaler ACT- og FACT-team i hele landet.

Samarbeid med Vesterålen

FACT Lofoten er akkurat i gang med å ta inn den første pasienten. De ansetter snart en person med egenerfaring fra psykiske helseproblemer eller rus, og planlegger et tett samarbeid med Vesterålen FACT-team, som har en slik erfaringskonsulent ansatt allerede.

-Jeg tror det blir nyttig for dem å kunne møtes jevnlig, da erfaringer viser at det helst bør være mer enn en erfaringskonsulent i et team. Siden vi ikke har råd til det ser vi dette som et fint alternativ, sier Gundersen.

Hun ser også flere grunner til samarbeid med Vesterålen.

-Vi og Vesterålen samarbeider med samme DPS, og vi startet opp med bare noen ukers mellomrom. Vi har hatt felles opplæring i bruk av tavle for å holde oversikt over hvem av brukerne som trenger intensiv og mindre intensiv hjelp. Vi har et veldig fint nettverk her, og planlegger å ha et tett samarbeid med hverandre, sier hun.

-Lunsj sammen på Skype

Halvparten av teamet i Lofoten, som til slutt vil bestå av rundt 10 personer, er nå på plass. De bor nokså spredt. Selv om kjøring er noe de ser lyst på, tar de også i bruk Skype.

-Jeg bodde tidligere i Finnmark der avstandene er hinsides og folk er vant å kjøre langt. I Lofoten er folk også vant til å farte mye. Jeg vil tro at det også er litt av samme kultur på Vestlandet, med alle fjordene der. Vi jobber allerede en del på Skype, blant annet når vi jobber med bruker-tavla. Jeg ser for meg på sikt å bruke e-terapi via Skype, som supplement til å møte brukerne direkte. Vi i teamet har ofte lunsj på Skype, dette fungerer helt fint ettersom vi kjenner hverandre så godt. Da prater og hygger vi oss «sammen» i lunsjpausen, sier hun.

Bra håndbok

Gundersen roser en etableringshåndbok som er laget av Lars Håvard Bakke, som tidligere ledet Follo ACT-team, og Gaute Strand i NAPHA.

-Jeg blar mye i den. Det står så mange gode tips der, og vi strever med de samme tingene. Særlig i arbeidet med samarbeidsavtaler, siden vi er et interkommunalt team i tillegg til at DPS er med. Til enhver tid har jeg en samarbeidsavtale i veska som vi holder på med. I etableringshåndboken ligger utkast til avtaler, så slipper vi å gjøre alt på nytt, smiler hun.

Nok brukere

På spørsmål om de har nok brukere med store psykisk helse- og rusutfordringer til å kunne forsvare et team sier hun kontant ja.

-Vi har et befolkningsgrunnlag på nesten 25 000 mennesker, og har allerede kartlagt 100 brukere gjennom brukerplan som er i målgruppa. Kartleggingen er ikke gjort av alle tjenester, og det er i tillegg helt sikkert store mørketall blant folk tjenestene ikke har klart å nå, sier hun.

-Skal bli uunnværlige

-Har dere om fem år klart å etablere dere som fast tilbud innenfor egne budsjetter?

-Vi ser for oss at vi blir så bra og uunnværlige at ingen vil tenke på å ta det bort. Det er ikke snakk om så mange nye stillinger, fordi vi omdirigerer eksisterende stillinger inn i teamet og får brukt ressursene våre bedre, sier hun.

De har blitt enige om at sykehuset på sikt skal drifte teamet.

-Vi tror det er tryggere på sikt, enn at det driftes av kommunene som plutselig må skjære ned og kan finne på å kutte i FACT-teamet. I sykehuset er det fagtenkning som står fremst. Kommunene har fokus på så mange ting som skole og mye annet. Det er lettere for sykehuset å holde fokus, mener hun.

-Relasjoner som er nøkkelen

-Hvorfor synes jeg det er så artig å jobbe med dette her, når det er så utrolig mye jobb, spør hun seg selv, og har svaret klart:

-Det vakre med metodikken er at når vi jobber oppsøkende på brukerne arena, så blir vi fagfolk utfordret til å fjerne formalitetene, se hele mennesket og at det er relasjoner som er nøkkelen til å få til noe, fastslår hun.

-Vi ser for oss at vi blir så bra og uunnværlige at ingen vil tenke på å ta oss bort, sier leder av FACT Lofoten, Lena Slettli Gundersen.

Kommenter:

Mer om

oppsøkende.team nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen