Britisk forsker om de sosiale forskjellene i Norge: – You do well, but there are reasons to want to do more.

Britisk forsker om de sosiale forskjellene i Norge: – You do well, but there are reasons to want to do more.

Nyhet / Publisert: 14. mars 2023.   Endret: 17. januar 2024

Professor Sir Michael Marmot og kollegaer ved The UCL Institute of Health Equity og NTNU-WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft, har gjennomgått politikken i Norge når det gjelder sosial ulikhet i helse.

Marmot og teamet

Ottar Ness, professor og leder av NTNU-WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft, Sir Michael Marmot, professor ved The UCL Institute of Health Equity, Dina von Heimburg, førsteamanuensis og medleder av NTNU-WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft, og Ragnhild Bang Nes, forsker ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet (Foto: Hanne Wilhelmsen Giske/NAPHA)

Ottar Ness, professor og lede...
De åtte anbefalingene i rapporten:
  1. Gi alle barn en best mulig start på livet.
  2. Gi alle barn, unge og voksne mulighet til å realisere evnene sine fullt ut og ha kontroll over sine liv.
  3. Skape rettferdig sysselsetting og gode jobber for alle.
  4. Sikre en helsefremmende levestandard for alle.
  5. Skape og utvikle sunne og bærekraftige steder og lokalsamfunn.
  6. Ta tak i den sosiale ekskluderingen av minoriteter og andre grupper som faller utenfor.
  7. Styrke tiltakene til forebygging av dårlig helse.
  8. Fremme miljømessig bærekraft og utjevning av helseforskjeller og samtidig utvikle et forpliktende og kunnskapsbasert system for utjevning av helseforskjeller i Norge.

Mer om

sosial.ulikhet rapport helse lansering helsedirektoratet helse-.og.omsorgsdepartementet ntnu bærekraft nyheter psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen