Hvordan og hvorfor brukermedvirkning i tjenesteutviklingen?

Hvordan og hvorfor brukermedvirkning i tjenesteutviklingen?

Råd og tips / Publisert: 07. juli 2023.   Endret: 07. juli 2023

Gjennom denne teksten ønsker jeg å oppmuntre dere som jobber med prosjekt til å investere tid til å finne erfaringskompetanse inn i deres prosjekt. Det finnes ingen fasit på den riktige måten, men kanskje kan dere få noen gode råd her.

Ung dame

Emma Sofie Lae-Pedersen oppfordrer tjenesteutviklere om å ha en klar intensjon om hvordan brukermedvirkningen skal være: på hvilke områder og i hvilken grad. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Emma Sofie Lae-Pedersen oppfo...
Forfatter: Emma Sofie Lae-Pedersen jobber som erfaringskonsulent i BUP og har gjennom flere år vært involvert med brukermedvirkning i tjenesteutforming i ulike prosjekter, eksempelvis FACT ung forprosjekt. I tillegg er hun en del av det nasjonale ungdomspanelet til FACT ung og leder Helse Fonnas ungdomsråd.
Eksempler på erfaringskonsulentens arbeidsoppgaver i forprosjekt til FACT ung:
  • bistå i ansettelsesprosesser
  • ha et særskilt ansvar for å sikre brukermedvirkning i alle ledd
  • bidra i «bruker-spør-bruker»-undersøkelser
  • delta i nettverk
  • delta i innspillsmøter
  • følge opp brukerrepresentanter knyttet til forprosjektet
Erfaringskonsulent og brukerrepresentant:

* Erfaringskonsulent: person som er ansatt i tjenestene på bakgrunn av erfaringskompetanse som bruker og/eller pårørende.
* Brukerrepresentant: person som er oppnevnt av en brukerorganisasjon til å sitte i styrende råd og utvalg

Merk:
* NAPHA anbefaler at den ene formen for erfaringskompetanse i tjenesteutvikling ikke bør erstatte den andre. Brukerrepresentanter har en tilknytning til brukermiljøer som erfaringskonsulenter ikke nødvendigvis har, mens erfaringskonsulenter bidrar med sin kompetanse og sitt perspektiv inn i den daglige tjenesteutviklingen på en måte brukerrepresentanter ikke har mulighet til. Ulike kilder til erfaringskunnskap styrker hverandre.
(Sjekk ut NAPHAs temasider for erfaringskonsulenter og brukermedvirkning når tjenester utformes)

Mer om

brukermedvirkning.når.tjenester.utformes erfaringskonsulenter erfaringskompetanse prosjekt fact.ung

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen