– Psykologer, tenk recovery!

– Psykologer, tenk recovery!

Psykologer i kommunene / Publisert: 27. januar 2017.   Endret: 27. januar 2017

–Det er i starten av et forløp man kan forhindre at det baller på seg. Vi håper psykologer i kommunene vil satse skikkelig på det forebyggende arbeidet.

Recovery

MESTRING: -Psykologene og de andre som jobber med psykisk helsearbeid i kommunen, bør sammen bidra til at mennesker får raskere tilbud om hjelp. Da er det nødvendig å ha kompetanse på hvordan en kan mestre eller forstå sammenhenger i eget liv, skriver Dagfinn Bjørgen.

MESTRING: -Psykologene og de ...
Les mer

Bjørgen, D., Westerlund, H. & Johansen, K.J. (2008). Psykisk helsearbeid i Oslo kommune. Bruker-Spør-Bruker B-S-B. Evaluering 2006–2008. Oslo: Oslo kommune.

Ådnanes, M., Husum, T.L. & Kaspersen, S.L. (2013) Psykologer i kommunalt psykisk helsearbeid: Behandling eller folkehelsearbeid? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50 (1066–73).

KBT Midt-Norge
  • Et kompetansesenter som er dedikert til å løfte frem brukernes stemmer i psykisk helseforetak.
  • Mener at brukernes erfaringsbaserte kunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap i utviklingen av helsetilbud.
Faghefte: Psykolog i kommunen - en medspiller

Mer om

psykologer.i.kommunene brukerkunnskap helsefremming.og.forebygging kommentar

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen