Media fortsatt varsom ved omtale av selvmord

Media fortsatt varsom ved omtale av selvmord

Krisekonferansen, Gjøvik / Publisert: 12. november 2019.   Endret: 12. november 2019

Å omtale selvmord i media er omdiskutert. Frykten for smitteeffekt er sterk. Samtidig har medievirkeligheten endret seg enormt de siste årene. Er det på tide med større åpenhet rundt selvmord?

Selvmord

SELVMORD: Temaet berører oss ekstra sterkt. Det handler om de største spørsmålene - om å ville døden eller å velge livet. Hvor mye åpenhet skal media tillate seg i omtale av selvmord? Dette ble debattert på den nasjonale krisekonferansen. 

SELVMORD: Temaet berør...
Vær varsom-plakaten

Vær Varsom-plakaten er et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge. Plakaten ble første gang vedtatt i 1936 og er siden revidert en rekke ganger av organisasjonen Norsk Presseforbund. I 1975 slo den fast at "selvmord skal som hovedregel ikke omtales". Med virkning fra 1. januar 2006 ble de tidligere strenge reglene vedrørende omtale av selvmord endret til: "Vær varsom med omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjons behov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger." Norsk presseforbund har en egen veileder om hvordan omtale selvmord.

Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening.
Krisekonferansen, 11.-12. novemmber 2019

Nasjonal konferanse arrangert av DPS Gjøvik og Fylkesmannen i Innlandet. 

8. gang konferansen avvikles. Temaet i 2 019 erselvmordsrisiko og selvmord. Hva gjør vi? Oppfølging og støtte.  

I programkomiteen har disse instansene vært representert: RVTS Øst, NTNU Gjøvik, Regionalt kompetansesamarbeid Gjøvikregionen, NAPHA, Leve, Mental Helse, Rio og Sykehuset Innlandet HF. 

 

Mer om

selvmord forebygging selvmordsforebygging nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen