Tjelta fikk stipend – vil forske på FACT

Tjelta fikk stipend – vil forske på FACT

Nyhet / Publisert: 27. februar 2018.   Endret: 28. februar 2018

Tor Helge Tjelta fikk forskningsstipend fra Gerd-Ragna Bloch Thorsens minnefond i november. Nå er ambisjonen doktorgrad om samhandlingsmodellen FACT.

Tor Helge Tjelta - Gerd-Ragna Bloch Thorsens forskningsstipend

FIKK FORSKNINGSSTIPEND: -Vi trenger mer kunnskap om hva det er ved selve modellen som gir effekt, sier Tjelta. Her får han Gerd Ragna Bloch Thorsens forskningstipend under Schizofrenidagene 2017.

FIKK FORSKNINGSSTIPEND: -Vi&n...
Gerd-Ragna Bloch Thorsens forskningsstipend

Hun var med på å starte Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og hadde en sentral rolle i familiearbeid ved tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS-studien). Hun så muligheter der andre ikke gjorde det. Credoet hennes var ”Hvorfor ikke?”, og hun fikk ofte gjennom det hun kjempet for. Minnefondet deler hvert år ut tre stipend på henholdsvis 50 000, 30 000 og 20 000, og kroner. Hensikten er å stimulere til implementering av virksom behandling, utprøving av ny behandling eller sette fokus på stigma ved psykisk lidelse. Stipendet kan gå til oppstart av studier eller prosjekter, eller til å ferdigstille påbegynt arbeid.

Neste søknadsfrist er 1. september, 2018 https://www.psykopp.no/forskningsstipender-gerd-ragna-bloch-thorsens-minnefond/

FACT tjenestemodell

Oppfølging ved hjelp av tjenestemodellen FACT innebærer støtte og koordinering av tjenester på samme måte som oppfølging gjennom ACT, men kan veksle mellom individuell oppfølging og teamoppfølging på en fleksibel måte. Omtrent 80-90 % av brukerne får til enhver tid individuell recovery-orientert hjelp (case management), mens omtrent 10-20 % av brukerne får mer omfattende tjenester som beskrevet i ACT-modellen

TEAM: FACT-teamet i bydel Gamle Oslo.

Mer om

fact act oppsøkende.team forskning oslo nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen