Utredningen om FACT Ung er levert til Helsedirektoratet

Utredningen om FACT Ung er levert til Helsedirektoratet

FACT Ung / Publisert: 24. juni 2021

– Vi håper utredningen kan bidra til å etablere et fullverdig og effektivt tilbud til en målgruppe som tradisjonelt har falt mellom mange stoler, sier Trond Hatling, faglig rådgiver i NAPHA og prosjektleder for utredningen.

Forsiden på utredningen om FACT Ung

FACT UNG: Arbeidsgruppen for utredningen har møttes månedlig fra september 2020 til mai 2021 for å gjennomføre utredningen. (Foto: forsiden av rapporten/NKROP, NAPHA)

FACT UNG: Arbeidsgruppen for ...
Trond Hatling, NAPHA. (Foto: Mogen)
Bidragsytere

Bidragsytere til utredningen har både vært arbeidsgruppens medlemmer og ekstern kompetanse.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har bestått av representanter for Helsedirektoratet, Barne-, unge- og familiedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU)-vest, -midt og -nord, Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUF-etat), Kommunesektorens organisasjon (KS), kommunal barnevernstjeneste, brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter, FACT-ung pilotteam og Regionale helseforetak (RHF).

Mer om

fact.ung.utredningen helsedirektoratet ungdom barn.og.unge behandling.i.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen