Publisert: 04. oktober 2017.   Endret: 04. oktober 2017
Roger Lian, direktør ved Østlandsforskning

KOMMUNER OG FORSKNING: -I dag er ikke forbindelsene gode nok mellom de som besitter kunnskapen og de som skal ta den i bruk, sier Roger Lian. Han har vært med på å utforme HelseOmsorg21-strategien.

-Sterkere kobling mellom forskning og kommuner

-Sterkere kobling mellom forskning og kommuner

Kommunene står overfor massive utfordringer knyttet til folkehelse og kunnskap fremover. Roger Lian gir innblikk i HelseOmsorg21-strategien, som peker på at kommunene spille en rolle i forskning og bruke mer av den kunnskapen som allerede eksisterer.

Strategi i fem punkter

HelseOmsorg21-strategiens fem hovedprioriteringer:

  • Et kunnskapsløft for kommunene med solid finansiering, etablering av et nasjonalt register for kommunale helse- og omsorgstjenester og med en UoH-sektor og en ny instituttsektor innrettet mot kommunenes behov.
  • Helse og omsorg som et næringspolitisk satsingsområde med sektorspesifikke virkemidler og økt samhandling mellom offentlig og privat sektor.
  • Lettere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata.
  • Et kunnskapsbasert helse- og omsorgssystem med brukermedvirkning og med vektlegging av kompetanse og det å utvikle, utprøve og dokumentere effekter av tiltak.
  • Sterkere satsing på internasjonalisering av forskning og økt deltakelse i konkurransen i EUs forskningssystem.  
  •  

Mer om

forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen