Helhetlige tjenester

Publisert: 13. mai 2010.   Endret: 25. november 2022

Helhetlige tjenester handler først og fremst om samarbeide og samhandle godt på tvers av fagsiloer og tjenestenivå. Men det aller viktigste spørsmålet er: Hva er viktig for deg? 

Fagstoff om: Samhandling
  • Sist publiserte (347)
  • Nyheter (80)
  • Praksiseksempler (79)
  • Vitenskapelige artikler (14)
  • Forskningsrapporter (7)
  • Kronikker (7)
  • Brukererfaringer (5)
  • Debattinnlegg (5)
  • Blogg (4)