NAPHAs samfunnsoppdrag

Psykisk helse- og rusarbeid for voksne utøves av om lag 13 000 årsverk i Norges rundt 350 kommuner. NAPHA skal, sammen med andre kompetansesentre, bidra til å styrke dette tilbudet.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er en avdeling under NTNU Samfunnsforskning. Senteret er finansiert av Helsedirektoratet, som gir oss oppgaver gjennom årlige tilskuddsbrev.

Kompetansesenteret skal være nyttig for kommunene og deres samarbeidspartnere, og bidra til å utvikle det kommunale psykisk helse- og rustilbudet for voksne. 

Sprer kunnskap

I samarbeid med ansatte, ledere, brukere, pårørende og forskere sprer vi kunnskap basert på praksiserfaring, brukerkunnskap og forskning. Nettsiden napha.no og sosiale medier er viktige kanaler i dette arbeidet, likeså nettverkssamlinger og annen direkte kontakt med målgruppene.

Veileder målgruppene

NAPHAs faglige rådgivere har mye kontakt med ledere, ansatte, brukere og pårørende av psykisk helse- og rustjenester over hele landet. Vi møter dem gjennom prosjekter, fagnettverk, på konferanser og andre arenaer. Her skapes, utvikles og deles kunnskap som bidrar til å styrke lokalt psykisk helse- og rusarbeid. I tillegg veileder vi kommuner og deres samarbeidspartnere om:

Vi tar også i mot henvendelser. Kontakt oss på e-post: kontakt@napha.no, telefon 48 14 54 34, eller henvend deg til koordinator for din region:

Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark): Gretha Evensen

Region Midt (Trøndelag og Møre og Romsdal): Arve Almvik og Møyfrid Kjølsdal

Region Vest (Vestland og Rogaland): Kjetil Orrem

Region Sør (Agder, Telemark, Vestfold): Anne B. Fjelnseth

Region Øst (Innlandet, Viken, Oslo): Petter Dahle og Marianne Borthen

Andre sentre  

NAPHA har til dels overlappende oppdrag med de regionale kompetansesentrene:

Vi samarbeider derfor tett med disse og Statsforvalter, for å styrke psykisk helse- og rustjenestene i hver region. Ut over dette har vi utstrakt samarbeid med mange andre aktører om enkeltoppdrag. Noen av våre samarbeidspartnere er representert i vår referansegruppe.

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen